CURS 1r PRIMÀRIA

CURS 1r PRIMÀRIA

292,00

Descripción

Pack projecte NCA 

ISBN: 9788472215825 

Editorial La Salle 

 

Primaria 1EP CAT-Unitat d’estratègies lectores INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAT-EP1-2-3-MUS_al-compas AULA PAPEL
Primaria 1EP CAT-EP1-Nuestros proyectos 1 EQUIPO PAPEL
Primaria 1EP CAT-EP1-Mis proyectos INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAT_EP1_CCNN_Ciencias-Naturales INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAT_EP1_CCSS_Ciencias-Sociales INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP ENG-1-My english seminars 1 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP ENG-1-My english seminars 2 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP ENG-1-My english seminars 3 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAS_EP1_Lengua1 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAS_EP1_Lengua2 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAS_EP1_Lengua3 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAT_EP1_Català INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAS_EP1_Matematicas1 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAS_EP1_Matematicas2 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP CAS_EP1_Matematicas3 INDIVIDIDUAL PAPEL
Primaria 1EP PROYECTOS INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP SEMINARIOS LENGUA INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP SEMINARIS CATALÀ INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP SEMINARIOS MATEMÁTICAS INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP SEMINARIOS INGLÉS INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP SEMINARIOS CCNN INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP SEMINARIOS CCSS INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP TALLERES ERE INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP TALLERES EF INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP TALLERES MÚSICA INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP TALLERES PLÁSTICA INDIVIDIDUAL WEB
Primaria 1EP TALLERES INTERDISCIPLINARES INDIVIDIDUAL WEB

*Material Lectura Eficaç

*Agenda Escolar

Preu: 212 euros

*Material didàctic manipulatiu, material fungible i fotocòpies.

Preu: 80 euros

PREU PACK COMPLET: 292 euros