CURS 6è PRIMÀRIA

CURS 6è PRIMÀRIA

332,00

Descripción

Pack projecte NCA 

ISBN: 9788472215856   

Editorial La Salle 

Primaria 6EP CAS-Unidades de estrategias lectoras INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 6EP CAT_EP6_proyectos INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 6EP CAT_EP6_CCNN_Ciencias-Naturales INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 6EP CAT_EP6_CCSS_Ciencias-Sociales INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 6EP ENG_EP6_my-english-seminars INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 6EP PROYECTOS INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP SEMINARIOS LENGUA INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP SEMINARIS CATALÀ INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP SEMINARIOS MATEMÁTICAS INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP SEMINARIOS INGLÉS INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP SEMINARIOS CCNN INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP SEMINARIOS CCSS INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP TALLERES ERE INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP TALLERES EF INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP TALLERES MÚSICA INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP TALLERES PLÁSTICA INDIVIDUAL WEB
Primaria 6EP TALLERES INTERDISCIPLINARES INDIVIDUAL WEB

*Material Lectura Eficaç

*Agenda Escolar gratis

Preu: 212 euros

*Llicència anual digital de Snappet.

Preu: 60 euros

*Material didàctic manipulatiu, material fungible i fotocòpies.

Preu: 60 euros

PREU PACK COMPLET: 332 euros