CURS 4t PRIMÀRIA

CURS 4t PRIMÀRIA

332,00

Descripción

Pack projecte NCA 

ISBN: 9788472215719   

Editorial La Salle

Primaria 4EP CAS-Unidades de estrategias lectoras INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 4EP CAT_EP4_proyectos1 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 4EP CAT_EP4_CCNN_Ciencias-Naturales INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 4EP CAS_EP4_CCSS_Ciencias-Sociales INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 4EP ENG_EP4_my-english-seminars 1 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 4EP ENG_EP4_my-english-seminars 2 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 4EP ENG_EP4_my-english-seminars 3 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 4EP PROYECTOS INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP SEMINARIOS LENGUA INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP SEMINARIS CATALÀ INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP SEMINARIOS MATEMÁTICAS INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP SEMINARIOS INGLÉS INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP SEMINARIOS CCNN INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP SEMINARIOS CCSS INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP TALLERES ERE INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP TALLERES EF INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP TALLERES MÚSICA INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP TALLERES PLÁSTICA INDIVIDUAL WEB
Primaria 4EP TALLERES INTERDISCIPLINARES INDIVIDUAL WEB

*Material Lectura Eficaç

*Agenda Escolar

Preu: 212 euros

*Llicència anual digital de Snappet inclou el dispositiu.

Preu: 60 euros

*Material didàctic manipulatiu, material fungible i fotocòpies.

Preu: 60 euros

PREU PACK COMPLET: 332 euros