CURS 3r PRIMÀRIA

CURS 3r PRIMÀRIA

332,00

Descripción

Pack projecte NCA 

ISBN: 9788472215702

 Editorial La Salle 

Primaria 3EP CAS-Unidades de estrategias lectoras INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP CAT-EP1-2-3-MUS_al-compas AULA PAPEL
Primaria 3EP CAT_EP3_Mis-Proyectos1 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP CAT_EP3_CCNN_Ciencias-Naturales INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP CAT_EP3_CCSS_Ciencias-Sociales INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP ENG-3-My english seminars 1 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP ENG-3-My english seminars 2 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP ENG-3-My english seminars 3 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP CAS_EP3_Lengua1 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP CAT_EP3_Català INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP CAS_EP3_Matematicas1 INDIVIDUAL PAPEL
Primaria 3EP PROYECTOS INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP SEMINARIOS LENGUA INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP SEMINARIS CATALÀ INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP SEMINARIOS MATEMÁTICAS INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP SEMINARIOS INGLÉS INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP SEMINARIOS CCNN INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP SEMINARIOS CCSS INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP TALLERES ERE INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP TALLERES EF INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP TALLERES MÚSICA INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP TALLERES PLÁSTICA INDIVIDUAL WEB
Primaria 3EP TALLERES INTERDISCIPLINARES INDIVIDUAL WEB

*Material Lectura Eficaç

*Agenda Escolar

Preu: 212 euros

*Llicència anual digital de Snappet inclou el dispositiu.

Preu: 60 euros

*Material didàctic manipulatiu, material fungible i fotocòpies.

Preu: 60 euros

PREU PACK COMPLET: 332 euros